Statsbygg vurderer nytt fengsel på Langhus – Ordfører Hanne Opdan reagerer kraftig på saksbehandlingen

Uten at de folkevalgte i Nordre Follo kommune har vært involvert eller forespurt, har Statsbygg sett seg ut en større tomt på Berghagan som ett av tre mulige steder for et nytt fengsel.