Statsråden fikk se hvorfor dette vogntoget måtte parkeres under storkontroll på Taraldrud – gir 20 millioner til flere kontroller

Temaet var teknisk kontroll av tunge kjøretøy, samt et spesielt fokus på kabotasje, da samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) besøkte Taraldrud. Han fikk blant annet se hvor dårlige bremser enkelte av de 50 tonn tunge vogntogene kan ha.