Vi har også fått Høyre med på en oljeskatt, et historisk skifte takket være Venstre. Venstre har også sørget for avgiftsfritak for elbiler, som vil videreføre. Vi har god politikk på andre viktige områder som oppvekst, skole, forskning, helse, næringsliv, gründere og arbeidsplasser En stemme på Venstre er en stemme på et sosialliberalt sentrumsparti. Vi jobber for friheten til den enkelte, samtidig som vi tar ansvar for hverandre. Å stemme Venstre i sentrum av norsk politikk er en trygg stemme for grønn, liberal, og sosial politikk.

• Vi kombinerer en miljøpolitikk som virker med frihet og muligheter til alle

• Vi setter tæring etter næring, og skaper jobber ved å satse på gründere og næringsliv

• Vi setter kunnskap og forskning høyt

• Vi tror på menneskelig mangfold og at folk kan gjøre ulike valg

• Vi vet at folks utgangspunkt er forskjellig og derfor må behandles ulikt. Noen skal få mer hjelp enn andre

Derfor ønsker vi sosial trygghet med valgfrihet fremfor ensretting. Vi dyrker mangfoldet og at folk vil leve ulike liv. Alle skal ha friheten til å leve som de ønsker, så lenge det ikke går på bekostning av andres frihet.

Barna er vår fremtid. Derfor prioriterer vi gode barnehager, skoler og gode oppvekstmiljøer, opptrapping av helsestasjoner, skolehelsetjeneste og fastlegetjenesten.

Vi vil styrke seniorpolitikken og satse på velferdsteknologi. Vi vil prioritere psykisk helse- og rus.

På Stortinget vil vi jobbe for rusreformen med behandling fremfor straff, som dessverre ble torpedert av Ap.

Venstre vil også stå opp for EØS-avtalen som er helt nødvendig for næringslivet vårt. Den er i spill om Sv og Sp får makt.

Venstre er et parti som ikke stiller seg utenfor med ufravikelige krav, som MDG, men som søker resultater ved samarbeid. Hvis du vil gi din stemme til et parti som alltid vil sitte ved bordet når beslutningene blir tatt, som dyrker friheten og som klarer å se at god næringspolitikk og klimapolitikk er to sider av samme sak så er Venstre ditt valg.