Stenger en av Oslos hovedgater i to år: – Vi må bare beklage til byens innbyggere

Av

For å kunne ta imot de nye trikkene i Oslo må gatene opprustes for flere milliarder kroner.