Stenger innkjøring til Torgveien – skal hindre farlige situasjoner

Fra og med torsdag morgen stenges innkjøringen fra Jernbaneveien. Dermed må du kjøre via Åsenveien for å komme hit.