OSLOFJORDTUNNELEN: Onsdag 25. september skal det gjennomføres beredskapsøvelse i Oslofjordtunnelen. Det betyr at tunnelen blir stengt fra klokken 11.00 til 14.00 den dagen. I tillegg stenges Frogntunnelen, Vassumtunnelen, Merraskottunnelen og Stampleinåstunnelen på E134 i retning Oslofjordtunnelen i samme periode. Omkjøring blir skiltet via E18 Oslo og fergeforbindelsen mellom Moss og Horten. Tunnelene åpnes for trafikk fra klokken 14 eller så fort de er klargjort etter øvelsen.

– Scenariet som møter nødetatene øvelsesdagen er laget så realistisk som mulig slik at nødetatene og Statens vegvesen skal få øvd på samhandling og håndtering, noe som er svært viktig for å være best mulig rustet når virkelige hendelser skjer, sier Anine Kalmo Larsen, øvingsleder og brannvernleder for tunneler i Akershus og Oslo i Statens vegvesen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nytt lyssignal ved Oslofjordtunnelen skal stanse folk fra å sette seg selv og andre i en livsfarlig situasjon

Følgende aktører deltar i beredskapsøvelsen:

Follo brannvesen IKS, Hurum brannvesen, Røyken brann og redning, Oslo og Akershus ambulansetjeneste, Øst politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt, Mesta AS og Vaktmesterkompaniet AS, Representanter fra Statens vegvesen, blant annet Vegtrafikksentralene i Region sør og Region øst.

I tillegg til aktørene som skal øve, deltar det flere statister, samt observatører fra blant annet Fredrikstad brannvesen, Moss interkommunale brannvesen, Oslo brann og redning, Asker og Bærum brannvesen og Oslo politidistrikt.