ØSTFOLDBANEN/FOLLOBANEN: Vy har lagt fram sine resultater fra de fire første månedene i år. Det går det blant annet fram at Vys tog i Norge hadde en totalpunktlighet på 85 prosent 1. tertial i 2023. Ifølge en pressemelding fra Vy, er dette tre prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor, og fem prosentpoeng under målet på 90 prosent. Hovedårsaken til den svake punktligheten skal være utfordringer med infrastrukturen og den langvarige stengingen av Follobanen.

Hva vil det si at det er signalfeil?

Follobanen ble stengt for trafikk 19. desember, bare en uke etter åpningen. Først søndag 5. mars gikk det første ordinære passasjertoget gjennom Blixtunnelen igjen. I mellomtiden ble de reisende henvist til Østfoldbanen og et midlertidig rutetilbud.

– Transporten er en viktig del av livene til mange av kundene våre, og de er avhengig av at togene kommer og går som de skal. Derfor er det sterkt beklagelig at så mange av togene er forsinket, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

Også i forrige uke måtte Follobanen stenge, etter at et tog ble stående fast i Blixtunnelen i flere timer.

Øker gradvis

Samtidig har reisetallene økt gradvis etter pandemien, og i de fire første månedene i år, har reisetallene for tog i Norge ligget på 93 prosent av normalåret 2019. Også på Vys ekspressbusser har reisetallene økt mye.

– Det er gledelig å se at vi nå er tilbake til mer normale nivåer i reiseaktivitet. På ekspressbussene er det først og fremst ferie- og fritidsreiser som øker, og nå som vi går inn i høysesongen for feriereiser, forventer vi flere togreisende og en videre vekst blant ekspressbusskundene, sier Gro Bakstad.

Selv om antallet tog- og busspendlere nærmer seg nivået før pandemien, gjør driftsutfordringer i gods og økte priser at kostnadene øker. Driftsresultatet de fire første månedene i år ble -140 millioner kroner; 97 millioner høyere enn samme periode i fjor. Tar man hensyn til koronastøtten selskapet fikk for å kjøre tog i Norge i 1. tertial i fjor, er resultatforbedringen på 371 millioner.

Tidligere i år ble det klart at Vy skal drifte togtrafikken på hele Østlandet de neste ti årene.

– Det sikrer kundene et bedre og mer helhetlig togtilbud til en rimeligere kostnad for samfunnet, mener Bakstad.

Her kan du lese mer om Follobanen: