Gå til sidens hovedinnhold

Stor in­ter­es­se for jobb hos ny aktør – så man­ge har søkt på de 30 stil­lin­ge­ne

Et­ter at ny­he­ten om at det er El­kjøp som åp­ner i de le­di­ge lo­ka­le­ne på out­let-om­rå­det i Vestby kom tid­li­ge­re den­ne må­ne­den, har elek­tro­gi­gan­ten den siste ti­den star­tet pro­ses­sen med å an­set­te per­so­na­le. – Vi har opp­levd en enorm in­ter­es­se for stil­lin­ge­ne, sier va­re­hus­sje­fen.

For abonnenter