SKI: Det er et skrekkscenario som skal skje inne i tunnelen.

Et fullsatt tog som står i brann inne i en tunnel, er det absolutt ingen som ønsker å oppleve, men skulle noe slikt skje, er øvelse en viktig faktor for å kunne berge folk ut av tunnelen raskest mulig.

– Tirsdag 29. november gjennomføres en beredskapsøvelse før oppstart av trafikk på den nye Follobanen. Øvelsen skjer fra Åsland anleggsområde fra kl. 10.00 til ca. kl. 14.00, varsler Bane Nor i en melding.

Under øvelsen blir det brukt teaterrøyk for å simulere brann i tog. Det er vifter inne i tunnelanlegget og det kan trolig komme noe røykt ut av tunnelportalene på Ski-siden.

– Dette er ufarlig teaterrøyk, poengteres det.

- Målet med øvelsen er å få testet at alle deler av beredskapen fungerer godt og at det er tilrettelagt for nødetatenes arbeid. Et tog fra Vy blir kjørt inn i Blixtunnelen der brannberedskapen skal testes. Opp mot 200 markører (frivillige) deltar.

Alle nødetater er med

Beredskapsøvelsen på Åsland holdes på og ved anleggsområdet og nede i Blixtunnelen, det store tunnelanlegget som er en del av Follobanen. Alle nødetater fra Oslo og Nordre Follo skal delta. Brannbiler, politibiler og ambulanser vil derfor kjøre til Åsland og det blir aktivitet på E6.

Se video fra nødslusene i videoen under:

Bli med på et sted der det vanligvis bare skal gå tog. Les alt om Follobanen på øb.no.

Bane Nor opplyser at det gjennom hele Blixtunnelen er tverrforbindelse mellom de to tunnelløpene. Det betyr rømningsvei minst hver 500 meter.

Det gjør at det aldri lenger enn 250 meter til nærmeste utgang, det vil si gjennom store skyvedører til sikkert område.

2,7 km lang rømningstunnel

Tverrforbindelsene leder videre enten til motgående tunnelløp eller til en 2,7 km lang rømningstunnel

– Det er 55 slike tverrforbindelser og de er formet som egne rom mellom løpene. I 52 av disse rommene er det høye skap med teknisk driftsutstyr langs veggene, men alle de 55 tverrforbindelsene har frie evakueringsveier hvor rømning kan skje uten konflikt med installasjoner. Hvis noe skjer i det ene tunnelløpet, er det andre løpet definert som sikkert området som holdes røykfritt ved hjelp av overtrykksventilasjon, forklarer Bane Nor.

LES OGSÅ: Det ØB fikk se, er noe passasjerene på Follobanen forhåpentligvis aldri får se

Hallene, hvor monteringen av de fire gigantiske tunnelboremaskinene ble montert, er klargjort for utrykningsbiler. Her kan passasjerer evakueres rask, om ulykken skulle være ute.

Eget redningstog

– Bane Nor har kjøpt inn et eget brann- og redningstog som skal brukes ved behov blant annet på Follobanen. Toget er ment for innsats i alle tunnelene i Oslo-området og er stasjonert på Oslo S. Togsettet kan kjøre inn i tunnelene for å gjøre innsats, blir trukket av et dieseldrevet lokomotiv og har to tankvogner med til sammen 88 000 liter vann, skriver Bane Nor.

Toget har også en vogn som er sikret mot røykinntrenging, slik at passasjerer ved en brann kan evakueres ut på en tryggest mulig måte.