NORDRE FOLLO: Mange steder har stengt i julen, men det er ikke alle steder som kan stenge, og legevakten er et av disse stedene.

Folk blir syke, de sklir på glatta eller kommer med andre utfordringer som trenger legetilsyn.

LES OGSÅ: Forberedt på travel jul: – Vi kan ikke stenge

Mye virus

ØB snakker med konstituert virksomhetsleder for Follo medisinske senter, Signe Lyseggen i romjula. Hun kan fortelle om det samme som legevakter andre steder – det er pågang.

– De ansatte melder er at det er jevn stor pågang. Det handler mye om luftveisinfeksjoner, magevirus og lignende virus som det er på denne tiden, og en del febersyke barn. Det har ikke vært så mye bruddskader på grunn av is eller lignende, forteller hun på telefon til ØB.

Det er ikke bare her i Follo at det er virus ute og flyr. FHI publiserte på sine nettsider den 22. desember at det nå er et stort og økende omfang av luftveisinfeksjoner i befolkningen med samtidig forekomst av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner. Antall nye sykehusinnleggelser øker, og er betydelig høyere enn på samme tid i årene før pandemien. Dette merkes altså også på vår lokale legevakt.

Legevakta har vanlig bemanning i romjula og nyttårshelga, men de som henvender seg til legevakta, kan oppleve noe ventetid.

– Vi oppfordrer fortsatt folk til å ringe først før de kommer. Det er ventetid på telefonen, og det er vi klar over og jobber med det, men på grunn av veldig stor pågang, så er det litt ventetid. En oppfordring når du ringer er å ikke legge på telefonen, for da havner du bakerst i køen, forteller virksomhetslederen.

Varierende ventetid

Hvor lenge man må vente når man først kommer gjennom, varierer.

– Det er noen som haster mer enn andre, og det er sånn at det jo ikke er alt man ser når man sitter på venterommet. Folk kommer inn med ambulanse eller med politiet via ambulanseinngangen, og det får ikke de andre pasientene med seg. Da kan man oppleve det som at det ikke skjer noe.

Eksempler på ting som blir prioritert foran andre og annen informasjon om legevakta, finnes på Nordre Follo kommunes nettsider. De som går foran køen, er for eksempel alvorlige brystsmerter, pusteproblemer, svært alvorlige skader og lignende. Du kan bli prioritert foran i køen ved for eksempel sår- og brannskader, sterke smerter, alvorlig psykiske lidelser og svært nedsatt allmenntilstand, for å nevne noe.

Ting som øyekatarr, små sår og lignende, havner ikke foran i køen. Du finner enda flere detaljer på Nordre Follo kommunes nettsider, men uansett, så er altså den klare oppfordringen fortsatt å ringe først, og da blir du vurdert av kvalifisert personell, som vil fortelle deg videre hva du skal gjøre.

LES OGSÅ: Torsdag kan bli skikkelig kjip i trafikken - advarer

Ber folk om å ringe først

Før jul, gikk legevakten og kommunen ut og ba folk om å ringe først før de dukket opp på legevakten. Denne regelen gjelder fortsatt, rett og slett av kapasitetsgrunner. Selv om legevakten er døgnbemannet, og det er folk på jobb der, er det viktig at du tar kontakt på telefon først før du dukker opp på døra.

Legevakten anbefaler å ringe legevakten på telefon 116 117, om ved akutt eller alvorlig sykdom. Ring 113 når det er fare for liv og helse.

I denne utvidbare faktaboksen, kan du se noen generelle regler for henvendelser til legevakta i Nordre Follo:

Spesielt å jobbe

ØB spør til slutt virksomhetslederen om hvordan det er å jobbe i jula på legevakta.

– Det er alltid en spesiell tid, spesielt når familien er hjemme mens du er på jobb, men dette er jo en del av jobben vår, og vi deler på jobben, avslutter hun.

Rekordlange ventelister på OUS og Ahus

Ventelistene ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus) har aldri vært lengre enn i romjulen. Høyt sykefravær skaper problemer, ifølge NTB.

Mens problemet i pandemien var et høyt antall syke pasienter ved sykehusene, er det syke ansatte som fører til de lange ventelistene i desember, melder NRK.

I begynnelsen av desember var sykefraværet ved OUS på 8,5 prosent, mens det ved Ahus lå på 9,5 prosent.

Ventelistene er aller lengst ved somatikken, ortopedien og voksenpsykiatrien.