Dette lurvelevenet var starten på kampen mellom Follo HK Damer og Vipers Kristiansand.