Største søkerantall til yrkesfag på mange år

Søknadsfristen for å søke til videregående skole gikk ut 1. mars. Nå har Viken fylkeskommune tallene klare.