Stort skille i vann- og avløpsavgiftene mellom Ski og Oppegård: – Det viktige er at innbyggerne er sikre på at de får gode tjenester

Det er først og fremst vann- og avløpsavgiftene som skiller Ski og Oppegård. Søk på avgiftene i de ulike kommunene nederst i saken.