Stort VA-prosjekt i gang i Ski: Varsler støyende arbeider – og til høsten skal Vestveien graves over

Ski kommune er i gang med et større vann- og avløpsprosjekt vest for jernbanen. Prosjektet Finstadbekken VA skal øke kapasiteten i forbindelse med utbyggingen i Ski vest.