OSLO/SKI: – Jeg tror vi må ta inn over oss at vi har et forbedringspotensial. Og bli bedre på veiledning, ikke minst rundt pendlerboligordningen, sier Andreassen til NTB.

Torsdag gikk stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) av som følge av at politiet har igangsatt etterforskning av flere stortingsrepresentanter som urettmessig kan ha benyttet seg av pendlerboligordningen.

Hansen, som hadde pendlerbolig i tre år til tross for at hun disponerte en bolig mindre enn fire mil utenfor Oslo, har hele tiden hevdet at hun misforsto regelverket.

– Konsekvent fortolkning

I en redegjørelse skriver Hansen at det skjedde en endring i tolkningen av pendlerboligreglene i 2009, men at dette ikke ble meddelt representantene.

Andreassen ønsker ikke å kommentere Hansens sak, men på spørsmål om det skjedde en endring i tolkningen av reglene i 2009, svarer hun:

– Vi har ikke i detalj gått veldig langt tilbake i tid. Men det vi med sikkerhet vet, er at det fra 2009 har vært en konsekvent fortolkning at dersom du disponerer bolig innenfor 40-kilometersgrensa, så får du ikke pendlerleilighet. Det er vi helt sikre på.

– Ble denne fortolkningen godt nok kommunisert til representantene?

– Vi har mye informasjon. Men jeg ser at vi kunne vært bedre i å gi informasjon rundt hvordan disse reglene skal være og praktiseres.

– Behov skal dokumenteres

I regelverket heter det at stortingsrepresentanter har krav på pendlerbolig hvis de er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer i kjørelengde fra Stortinget.

Flere har påpekt at ordet «eller» kan skape tvil om bare det ene eller begge kriteriene må oppfylles. Men det er ikke hele bildet, påpeker Andreassen.

– Jeg har konstatert at det er en diskusjon rundt det. Men i regelverket er det også andre elementer som jeg også syns det er viktig å få fram. Og det er at behovet ditt for bolig skal dokumenteres, sier hun.

– Må melde fra om endringer

Hun viser til at Stortinget i det årlige meldeskjemaet legger opp til at man skal melde ifra om endringer i bosituasjonen.

Eva Kristin Hansen har innrømmet at hun ikke meldte fra om at hun kjøpte seg inn i ektemannens bolig i 2014. Dermed beholdt hun pendlerleiligheten fram til 2017.

På spørsmål om stortingsdirektøren opplever at hun har et medansvar for at flere representanter har gjort feil i disse sakene, svarer hun:

– Jeg kan ikke ta ansvar for de opplysningene som skulle vært gitt. Jeg opplever at jeg har et ansvar med tanke på veiledning, og for at vi er klare og tydelige. Det ansvaret må jeg selvfølgelig ta.

– Vond situasjon

Samtidig medgir Andreassen at hun synes situasjonen er veldig krevende.

– Det er en veldig vond situasjon å sitte i. Det tror jeg mange forstår.

– Selvfølgelig tenker man igjennom hva man kunne gjort fra sitt ståsted. Selvsagt gjør man det. Og jeg ser jo at det er viktig å få et enda tydeligere regelverk og enda bedre veiledning. Men det kan ikke innebære at jeg tar et ansvar for det som tilligger det representantene skal forholde seg til mot dette regelverket, sier stortingsdirektøren.