SKI/OSLO: Torsdag kveld melder NTB at stortingspresident Eva Kristin Hansen trekker seg. Dette skjer etter at det denne uken ble kjent at hun i en periode fikk fordel av pendlerbolig i Oslo samtidig som hun bodde med mannen sin i Ski.

Åpner etterforskning

Tidligere torsdag kveld meldte Oslo-politiet at de åpner etterforskning av de folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk.

– Oslo Statsadvokater har i dag bedt Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget, skriver Oslo-politiet i en pressemelding torsdag kveld.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i en etterforskningsordre som ble offentliggjort torsdag kveld.

Så raskt som mulig

Han skriver videre at påtalemyndigheten gjennom etterforskningen skal søke å klarlegge både det som taler mot de aktuelle personene og det som taler til deres fordel.

– Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe, skriver Alfheim videre.

Stortingspresidenten opplyser til NTB at hun trekker seg i lys av politiets etterforskning av pendlersakene.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

LES OGSÅ: – Har brettet ut familielivet mitt

Kjøpte seg inn

I et brev offentliggjort på Stortingets sider torsdag kveld kommer redegjørelsen fra Eva Kristin Hansen, ifølge Nettavisen. Der forklarer hun blant annet at hun hadde hybelen fra 2005 til 2017.

– Jeg har leid den omtalte boligen i Trondheim siden 2011, etter et samlivsbrudd. Leieforholdet i Trondheim var et ordinært kontraktfestet leieforhold. Jeg har dokumentert at jeg betalte månedlig husleie hele perioden. Jeg bodde i leiligheten da jeg var i Trondheim. Den var, som det står i folkeregisterloven, en bolig jeg disponerte til privat bruk, skriver Hansen.

– Før dette hadde jeg annen fast bopel i Trondheim. Jeg fikk etter samlivsbruddet en ny kjæreste. Han bodde da i en generasjonsbolig som han eide sammen med sin mor i Ski, nå Nordre Follo. Høsten 2014 kjøpte jeg meg inn i huset til min ektemann av familiære årsaker som jeg orienterte om i møte med de parlamentariske lederne. Jeg etablerte meg ikke fast i boligen i Ski. Jeg og min ektemann fortsatte å ha husholdning og bo forskjellige steder som vi også gjorde da vi ble ordentlig etablert som kjærester. Disse stedene jeg og min ektemann bodde på, var min faste og folkeregistrerte bolig i Trondheim, stortingshybelen i Oslo og min ektemanns primærbolig i Ski. Jeg har ikke leid ut noen av boligene. Jeg har hatt faste boutgifter for boligene i Trondheim og i Ski, i tillegg til mindre husholdningsutgifter på stortingshybelen som jeg har disponert vederlagsfritt, skriver stortingspresidenten videre.

– Selvsagt

Hun oppgir at det var selvsagt for henne å beholde den folkeregistrerte adressen i Trondheim.

– Fordi mitt politiske virke, mine velgere og mitt verv er i Sør-Trøndelag, var det selvsagt for meg å beholde min folkeregistrerte adresse i Trondheim. I 2013 fikk jeg igjen innvilget pendlerbolig i Oslo mens leiligheten i Trondheim var mitt folkeregistrerte hjem, skriver hun.

– Da jeg i 2014, etter at jeg giftet meg, kjøpte meg inn i min manns bolig i Nordre Follo flyttet jeg, av private årsaker, ikke fullt og helt inn der. Jeg fortsatte å oppholde meg i pendlerleiligheten og i Trondheim. Dette er grunnen til at jeg ikke var inne på tanken å melde flytting til Nordre Follo på det tidspunktet. Jeg forholdt meg til at Trondheim fortsatt var min hjemkommune, i henhold til folkeregisterloven.

– Motivert av private forhold

I oktober 2015 ble Hansen hardt skadet, og gjennom flere omfattende operasjoner i årene som fulgte.

– Jeg var i perioden 2015 til august 2017 i lengre perioder sykemeldt. I disse periodene var jeg mye i Ski fordi der kunne jeg få hjelp av svigerforeldre til å mestre hverdagen. I denne tiden begynte jeg å tenke på at jeg hadde lyst til å lande livet mitt, og særlig etter en krevende valgkamp følte jeg at jeg måtte velge ett sted å slå meg til ro. Siden det ikke var aktuelt å ta med svigerforeldre opp til Trondheim, ble valget Ski, skriver stortingspresidenten i brevet til Stortinget.

– En annen side ved dette var at jeg og min mann ville unngå den omflakkende tilværelsen vi hadde hatt til da, der vi i praksis delte tiden mellom tre bosteder. Beslutningen om å melde flytting og si opp pendlerboligen var altså motivert av dette og private forhold, og hadde ikke med noen mistanke om at jeg hadde brutt noen regler til da, legger Hansen til.

– En annen side ved dette var at jeg og min mann ville unngå den omflakkende tilværelsen vi hadde hatt til da, der vi i praksis delte tiden mellom tre bosteder. Beslutningen om å melde flytting og si opp pendlerboligen var altså motivert av dette og private forhold, og hadde ikke med noen mistanke om at jeg hadde brutt noen regler til da, legger Hansen til.

– Jeg har ikke hatt noen forestilling om at jeg har brutt regler før denne uken. Først da saken kom opp tidlig i denne uken, ble jeg klar over at jeg kunne ha tatt feil. Dette er en erkjennelse jeg har mottatt med sjokk fordi jeg ikke hadde tenkt tanken på at jeg kunne ha brutt reglene. Da jeg ble valgt som stortingspresident var jeg sikker på at jeg ikke hadde egne feil av denne typen i fortiden. Derfor har jeg heller ikke følt behov for å gjøre noe med min egen sak etter at andre representanters saker har kommet frem i mediene.

– Stortingets administrasjon ble varslet om denne saken mandag denne uken, da jeg selv ble klar over den. Da ble alle mulige bestrebelser satt i gang for å komme til bunns i realitetene i saken. Det innebar særlig å lete gjennom arkivene for å finne fram til fakta i saken.

– Burde gjort mer

– Det innebar også å diskutere min fortolkning av regelverket. Jeg har hele tiden forholdt meg til regelverkets formulering om at pendlerboligordningen skal «dekke boligbehovet i Oslo for stortingsrepresentanter som under funksjonstiden er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget», skriver Hansen.

– I dialogen med administrasjonen denne uken har jeg blitt kjent med at den i siden 2009 har praktisert at reglene innebærer at det ikke gis pendlerbolig dersom man disponerer bolig innenfor 40 km kjørelengde selv om man er folkeregistrert i henhold Folkeregisterlovens § 5,4 og har hatt hovedbolig på det stedet man er innvalgt fra. Denne tolkningen innebærer at folkeregistrert hjemstedsadresse før innvalg til Stortinget ikke lenger gjelder som eget selvstendig grunnlag.

– Dette var jeg ikke kjent med. Jeg har trodd at jeg fulgte reglene. Jeg ser i ettertid at jeg burde gjort mer for aktivt å forsikre meg om at min forståelse av reglene var riktig. Men så vidt jeg har brakt på det rene er ikke denne tolkningsendringen blitt meddelt Stortingsrepresentantene, eller medført endring av selve regelverket og endring av daværende rapporteringsskjema om pendlerbolig til Stortinget.

– Jeg erkjenner at jeg skulle ha orientert om mitt innkjøp i boligen i Nordre Follo. I dag ser jeg at det var en feilvurdering som jeg ikke kan annet enn beklage.

– Smertefullt

Stortingspresidenten mener at et tydelig regelverk nå blir viktig:

– Vi er flere representanter som denne høsten blitt klar over at vi har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg må erkjenne at jeg dessverre er blant dem. En av oppfølgningspunktene er den gjennomgangen som nå skal gjøres av regelverket for å endre disse slik at de ikke er til å misforstå.

– Et tydelig regelverk blir en viktig del av arbeidet til det eksterne utvalget som skal gjennomgå pendlerboliger. Min egne erfaringer i denne saken gjør meg enda mer motivert for å gjøre mitt for at det holdes trykk på det arbeidet, og at det følges opp på en grundig måte. Jeg støtter også at det foretas en egen ekstern gjennomgang av de konkrete sakene, også min egen.

– Jeg vil beklage situasjonen som har oppstått ved at jeg skal ha feiltolket regelverket om pendlerboliger og dermed brutt regelverket. Det er spesielt ubehagelig fordi jeg som Stortingets øverste tillitsvalgte har et særlig ansvar for å ha orden i egne saker. Dette er smertefullt fordi det rammer Stortinget og alle som har virke her, avslutter Hansen innledningen sin med.

Klar over tolkning mandag

Brevet til Stortinget inneholder også en rekke spørsmål fra Sylvi Listhaug. Ett av dem er følgende:

– Når ble du klar over at arrangementet var i strid regelverket for pendlerleiligheter som krever at en bor minst 40 km unna Stortinget for å få pendlerbolig?

– Jeg ble klar over tolkningen dra 2009 av administrasjon mandag 15.11.2021 ca. kl. 22.00. Inntil da har jeg vært helt sikker og overbevist om at jeg har fulgt regelverket om pendlerboliger til punkt og prikke i perioden 2005-2017, svarer Hansen.

– Bakgrunnen for at spørsmålet om pendlerbolig kom opp, var at Adresseavisen mandag 15.12.2021 kl. 14.12 stilte spørsmål om jeg hadde krav på pendlerbolig siden jeg i 2014 hadde kjøpt meg inn i min ektemanns bolig i Ski. De krevde svar fra meg om disse forholdene. Jeg ønsket da for sikkerhets skyld å få bekreftelse og verifikasjon fra Stortingets administrasjon om at jeg hadde fulgt alle regler, sier Hansen.

Tillit

Arbeiderpartiets leder, statsminister Jonas Gahr Støre, sier til NTB at det er riktig at partiets stortingspresident går av etter pendlerboligsaken.

– Jeg har i kveld fått beskjed av Eva at hun ønsker å trekke seg fra vervet som stortingspresident. Jeg vet at denne saken er vond for henne og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.