Stortingsrepresentant Sverre Myrli lovte å ta med seg vestbypolitikernes ønsker for E6 til Løvebakken

Med tungtrafikken synlig og hørbar i bakgrunnen, formidlet lokalpolitikerne sine ønsker for utviklingen av E6 til transportpolitisk talsmann på Stortinget, Sverre Myrli.