Kommunen sier opp leieavtalen med Oppegård skytterlag. Krever at pistolbanen på Kurud stenger 1. februar

Oppegård skytterlag må stenge pistolbanen på Kurud 1. februar i år. Oppegård kommunes advokat begrunner oppsigelsen av leieavtalen med vesentlig mislighold fra skytterlagets side. Skytterlaget bestrider dette.