I Norsk forening mot støy får vi stadig klager på støy fra varmepumper, også nye. På nettsidene skriver NOVAP (Norsk varmepumpeforening), som neppe kan mistenkes for å overdrive støyproblemene:

«Både for luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper blir det litt støy fra varmepumpens utedel. Hvis du sammen med installatør finner en gunstig plassering, vil det som regel ikke være sjenerende. Men du bør unngå å plassere utedelen nær et soveromsvindu, eller inntil naboens bolig. Bor du i leilighet, rekkehus eller andre typer småhus, bør du være ekstra nøye med å vurdere plassering av utedel og lydnivå. Utedelen kan gi noe vibrasjon og bør derfor ikke festes på husvegg av tre. Sørg for at den enten plasseres på et stativ på bakken eller på grunnmuren. Du bør også sørge for å montere vibrasjonsdempere på stativet.»

Veilederen til Klima- og miljødepartementets støyretningslinje skriver bl.a.: «Varmepumpe er en annen type kompressor, som anvendes til oppvarming/kjøling av bygninger. Varmepumpen plasseres som regel utendørs (eller i garasje). Noen av de mer støyende varmepumper for småhus, må plasseres opptil 30-40 meter fra nærmeste vindu om sjenerende støy skal unngås.»

Dette bekreftes av målinger både vi i Norsk forening mot støy og andre har gjort, også av nye varmepumper. I tillegg kan vi dokumentere at denne støyen ofte domineres av lavfrekvent lyd (basslyd) og infralyd (lyd som er så lavfrekvent at den vanligvis ikke høres, men kan ofte føles på kroppen). Dette er typisk for kompressorer. Og denne formen for støy er svært vanskelig å dempe.

Skal du kjøpe en varmepumpe, kommer du langt ved å velge en av de minst støyende, sørge for at den ikke vender mot naboene, og gjerne montere en støyskjerm foran utedelen. Og alle tiltak for energisparing gjør at den vil jobbe mindre, støye mindre og antagelig slites mindre og vare lenger.