NORDRE FOLLO: For ikke lenge siden kunne du lese om såkalt urbant landbruk i ØB, men hva er nå dette? Kort fortalt - har du ikke en egenommunen har satt av to arealer i tvillingbyene Kolbotn og Ski til urbant landbruk, og nå er søknadsfristen i ferd med å gå ut.

Kommunen minner derfor gjennom en pressemelding om at interesserte som kan tenke seg å dyrke der må søke innen 15. januar 2022. Kommunen har også oppfordret private grunneiere i kommunen til å vurdere om de har arealer å stille til disposisjon for innbyggere som ønsker å drive urbant landbruk i nærmiljøet.

Noen grunneiere har allerede respondert, og det er fortsatt mulig å registrere slike arealer i kommunens kart over disponible arealer til urbant landbruk og dyrkningsprosjekter i Nordre Follo.

– 15.januar går søknadsfristen ut, så ikke la deg lure av at snøen fortsatt ligg her, oppfordrer fagleder og kommunens kontaktperson, Kari Marie Swensen, med et smil.

– Skal du dyrke noe er det på tide å starte med planlegging, supplerer Anders Berggren, miljørådgiver i Nordre Follo kommune.

– Det trenger ikke være privatpersoner. Lag eller organisasjoner som ønsker å starte et felles dyrkningsprosjekt, er også velkomne til å søke. Det hadde vært morsomt om en barnehage hadde sendt inn en søknad, oppfordrer Elin Skifjell (SV), leder av utvalg for klima, teknikk og miljø, og smiler mot Vestråt barnehage, som er nærmeste nabo til arealet som er satt av til prosjektet i Ski.

Parsell

I utgangspunktet har kommunen sett for seg å tildele én parsell per søker. Hvis det er flere som ønsker å dele, kan vi vurdere det også. Det er viktig for kommunen at tilbudet skal være åpent for flest mulig. Vi anbefaler alle som er interessert til å søke.

Ønsker du å dyrke på kommunens arealer, søker og inngår du en avtale med kommunen. Ønsker du å dyrke på private arealer, tar du kontakt med og avtaler direkte med grunneieren.

Mer informasjon om urbant landbruk i Nordre Follo, søkekriterier, søknadsskjema og kontaktinformasjon finner du på denne siden.