OPPEGÅRD: Klokken 07.00 mandag morgen leverte medlemmene i EL og IT-forbundet hos Orona Norway As inn biler, nøkler, mobiler, nettbrett og PC-er på kontoret, skriver nettstedet FriFagbevegelse.

Dermed var streiken i gang. Streikegrunnen er at fagforeningen mener Orono ikke respekterer tariffavtalen.

– Dette firmaet her, Orona Norway AS, kjemper med nebb og klør for ikke å få heisoverenskomsten, de gode forholdene og lønns- og arbeidsvilkårene som de andre har. Ledelsen vil ikke at de ansatte skal ha denne tariffavtalen og det er en av grunnene til at vi står her i dag. Dette er nitrist og flaut av Orona-ledelsen, sa leder Markus Hansen i Heismontørenes Fagforening til FriFagbevegelse mandag morgen.

I en artikkel fredag svarte Orona på kritikken fra de streikende. På det tidspunktet hadde ikke streiken trådt i kraft ennå.

«Etter mekling hos kretsmekler 9. mai ble det ikke oppnådd enighet mellom partene. Konflikten handler ikke om den lokale overenskomst som er opprettet mellom partene i vårt selskap, men om kravet fra EL og IT Forbundet om opprettelse av HMFs overenskomst for de 17(19) som er medlemmer av forbundet. Orona Norway AS har avvist dette kravet. Selskapets lokale overenskomst fra 2015 er ikke erklært ugyldig», skrev Orona i tilsvaret.

Ingen kontakt med bedriften

Partene gjennomførte et meklingsmøte i forrige uke, men kom da ikke til enighet.

Lederen av EL og IT-forbundet, Jan Olav Andersen, sier følgende til FriFragbevegelse mandag:

– Vi registrerer at bedriften så langt ikke vil skrive under på en tariffavtale. Det har vært mekling som ikke førte frem og nå tas streikevåpenet i bruk, sier Andersen.

Han sier at det svært sjelden går så langt som at det blir streiket fordi bedrifter ikke vil inngå tariffavtaler.

– Kampen for å få på plass tariffavtaler er en helt grunnleggende kamp for oss, sier han.