FOLLO: Ekstremværet «Hans» sørget for en svært fuktig avslutning på sommeren. Men både det og andre heftige regnskyll den siste tiden har gitt en kraftig vekker om hvor sårbare både boliger, veier og annen infrastruktur kan være for værrelaterte hendelser.

Også i Nordre Follo var det mange som opplevde å få store mengder vann inn i kjelleren, med de utfordringene det medfører i ettertid. Noen steder ble veier oversvømt og til dels ødelagt. Flere steder pågår utbedringsarbeider og reparasjoner fortsatt.

Økt bevissthet

Nå er det nok en gang sendt ut farevarsel for både mye regn og mye lyn som gjelder for mandag og frem til tirsdag formiddag. Varslene gjelder for deler av sør- og østlandet, og omfatter blant annet Follo. I den forbindelse går også Follo brannvesen ut med en påminnelse om at de ikke kan være over alt på en gang.

LES OGSÅ: Var forberedt på «Hans» – men ikke styrtregnet to dager før

– Høsten er her, og nok en gang har meteorologisk varslet ekstreme nedbørsmengder. Hvorvidt det treffer oss i Follo med stor tyngde, er usikkert. Men erfaringer fra hendelser under «Hans» bør få alle og enhver til å øke bevisstheten om egenberedskap, påpeker konstituert brannsjef og daglig leder i Follo Brannvesen IKS, Geir Christer Mjøsund, i en pressemelding mandag ettermiddag.

Redusere skadepotensialet

Han påpeker at brannvesenet strekker seg langt for å hjelpe befolkningen.

– Men vi trenger også at enhver gjør forebyggende grep som reduserer skadepotensialet som kan følge av store nedbørsmengder.

Utgangspunktet er imidlertid at brannvesenet alltid ønsker å hjelpe. Samtidig må de prioritere det som er viktigst i sitt samfunnsoppdrag som brann- og redningsetat når det står på som verst.

Ikke med lett hjerte

– Som alltid er vår første prioritering akutte hendelser som truer liv og helse. Når det kommer til materielle verdier vil samfunnskritiske bygg og infrastruktur være det viktigste. Når vi har kapasitet hjelper vi også til med restverdiredning i private hjem. Det er ikke med lett hjerte vi må prioritere så hardt, men det er viktig at vi alle har lik situasjonsforståelse når ekstreme hendelser inntreffer. Vi gjør vårt ytterste sammen med våre eierkommuner for å hjelpe innbyggerne med de ressursene vi disponerer, avslutter Mjøsund.

Her kan du lese noen av sakene vi har skrevet om værets herjinger de siste ukene: