Striden om Holteveien i Ski fortsetter. Nå har beboerne startet underskriftskampanje

«Vi har et sterkt ønske om at veien beholder Holte-navnet, og vi foreslår Holtegrenda» heter det i dokumentet som også er formidlet til kommunen.