Strømnettet må utbygges raskere.

Norge har totalt sett nok vann, er et høyteknologisk land, og har nok penger.

Norge flommer over av vann i nord hvilket gjør det ulønnsomt å produsere strøm. Sørpå drives strømprisene til vanvittige priser grunnet mangel på nettoverføringer. Grønn energi helles ut, mens EU må starte kullkraftverk.

Dagens overskudd til Staten og strømstøtten kan brukes direkte til nettopp oppgradering av strømnettet. Dette trenger ikke ta lang tid dersom de ansvarlige bestemmer dette.

Hvem kan forklare oss vanlige borgere hvorfor Norge ikke kan bygge ut nettkablene på et par år. Da kunne både Norge og EU nyte godt av det gratis vannet som flommer forskjellige steder i vårt land. Det ser ut til at politikerne har glemt at de er folkevalgte og gitt all makt spesielt i slike nasjonale saker.

Få eventuelt med EU som da kan spare kullkraft som vil ødelegge jordkloden. Et samarbeid med EU må være korttidsbasert da de ikke må bli like avhengig av Norge som de var av Russland. Grønn energi er redningen.