Svar til Roger Halvorsen leserbrev om «sutring fra beboerne i Sundbyveien»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevFor det første er det hyggelig at du omtaler Sundbyveien som en trivelig vei. Det synes også vi som beboere at den er. Visste du at Sundbyveien også er klassifisert som en såkalt "særlig farlig skolevei"? Og at den har hatt denne klassifiseringen i mange, mange år før Nordbytunnelen ble stengt?  Utdanningsdirektoratet (Udir-3-2009) presiserer at elever som ferdes i trafikken alltid vil være utsatt for en viss fare og at vilkåret «særlig farlig» må forstås som en fare utenom det vanlige. Vurderingene må derfor bygge på en konkret beskrivelse av veien sett opp mot det enkelte barns forutsetning for å klare disse utfordringene. Vi skal kort nevne for deg noen av Trygg Trafikks punkter som vurderes for at en vei skal bli klassifisert som særlig farlig skolevei er, sett opp mot dine påstander om Sundbyveien.

Alternativ vei - Dette skriver du ikke om, men vi synes det er relevant å nevne at det dessverre ikke finnes. Det betyr at de over 20 skolebarna som bor her må benytte Sundbyveien for å komme seg til skolen. De har skolebuss, men for å komme seg til og fra bussen må de både krysse veien samt bevege seg langs den.

Fartsnivå- Ja, det er riktig at vi har fartsdumper, men når du skriver at vi fikk en rekke fartsdumper for noen år tilbake, så er det direkte feil.  Vi fikk to fartsdumper, som ble plassert i forbindelse med et gårdstun (40-sone). Det oppleves daglig at det skjer forbikjøringer mellom disse to fartsdumpene, altså midt gjennom gårdstunet, og den manglende respekt for fartsgrensene er årsaken til at vi etter flere års dialog med Vegvesenet fikk ytterligere to fartsdumper innenfor 40-sonen. Disse kom på plass i august i år, og det er nå fire fartsdumper på en strekning over ca 500 meter i siste del frem til Melby. Du skriver videre at da vi fikk fartsdumpene, så gikk farten ned. Hvordan kan du vite det? Om du satte ned farten, så er vi takknemlig for det, men det gjelder dessverre langt fra de fleste.

Trafikkmengde- Du skriver at vi "tvinger noen hundre mennesker til å stå lang tid i kø fordi vi blir en smule plaget av at noen bruker veien". Visste du at alle GPS-er viser over Sundbyveien hvis du skal til E18/Nygård/Ski? Og har du lagt merke til all industrien som har blitt bygget ved Nygårdskrysset de siste årene? (OBS, Plantasjen, Jula, Møbelringen m.m) Kan du da forestille deg hvilken vei all tungtransporten som skal med varer til disse kjører? Riktig, de benytter Sundbyveien. Vegvesenet har hatt trafikktelling ifm stengning av Nordbytunnellen, og kunne på folkemøtet forrige uke presentere følgende tall: Antallet som passerer på fylkesvei 56 ved Skyssjordet har økt fra under 4000 til over 8000 per døgn. Til orientering er Sundbyveien FV56. Med andre ord er din påstand om noen ekstra hundre bilister helt feil. Det er ikke snakk om noen hundre biler, men faktisk flere tusen biler.

Tilrettelegging for fotgjengere- Du skriver videre at "der det bor folk i Sundbyveien er det ikke spesielt vrient for beboere å sende barn på skole, sykle, gå osv.» Du har åpenbart ikke lagt merke til at det i Sundbyveien verken finnes fortau, veiskulder, fotgjengerovergang eller sykkelsti. Har du heller ikke sett at veien er så smal at når to biler møter hverandre er det ikke plass til en fotgjenger i tillegg? I september hadde vi en helt lovlig gå-aksjon i Sundbyveien. Beboerne var ute og gikk i begge retninger på veien, og det skapte bilkø i begge retninger. De aller fleste bilistene denne ettermiddagen brøt forbudet om gjennomkjøring.  For øvrig var politiet til stede og hadde ikke noe å utsette på at vi hadde en slik aksjon. Når det ikke er plass til at to biler og en voksen fotgjenger kan passere hverandre samtidig, så kan du jo forestille deg hvordan det er med all tungtransporten i tillegg for skolebarn fra 6 år og oppover som skal ferdes i og over veien. Om du har barn, Roger Halvorsen, så er vi sikre på at du ikke hadde ville sende de ut på Sundbyveien under slike tilstander.

Vi antar at du heller ikke visste at vi som er beboerne i Sundbyveien ikke har fått veien stengt for gjennomkjøring. Vi har i flere år, lenge før rehabiliteringen av Nordbytunellen startet, bedt om 40-sone fra toppen av Sundbybakkene og helt frem til Melby, fordi det bor skolebarn langs hele denne strekningen. Vi har også bedt om fartsreduserende tiltak i og med at fartsgrensene ikke respekteres slik det er i dag. Vi uttrykte vår bekymring igjen til Vegvesenet allerede i mars for hva som ville skje når Nordbytunnellen stengte, men fikk tilbakemelding om at det ikke var intensjonen at Sundbyveien skulle bli belastet ekstra i denne perioden. Da Nordbytunnelen stengte og vi opplevde at trafikken økte med flere tusen biler i døgnet, gikk Sundbyveien fra å være en særlig farlig skolevei til å bli en livsfarlig skolevei, og Vegvesenet tok avgjørelsen om å stenge Sundbyveien for gjennomkjøring.

Ut fra det du skriver, Roger Halvorsen, tolker vi det dit hen at det var mye av dette du ikke visste om situasjonen i Sundbyveien, og vi ser det derfor som positivt at du vil finne ut mer om saken. Forhåpentligvis har vi gitt deg noen fakta med dette innlegget, som du kan ta med deg neste gang du uttaler deg om det du kaller «sutring fra beboerne i Sundbyveien». Når du mener det lukter svidd lang vei, så er det også riktig, men lukten kommer dessverre fra bilister som bryter forbudet mot gjennomkjøring, ikke overholder fartsgrensa og som setter  barna i fare. 

Alle forstår at når et så stort prosjekt som rehabilitering av Nordbytunnelen gjennomføres så blir det en belastende situasjon for alle. Likevel, når det kommer til barnas trafikksikkerhet kan det ikke kompromitteres. Uansett hvor man bor, det være seg i Sundbyveien eller langs Garderveien, så er det ingen av oss som har noen å miste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags