Gå til sidens hovedinnhold

SV tar kampen for de som har minst

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ås avis har i mange artikler skrevet om det bekymringsfulle faktum at mange barn i vår kommune lever i lavinntektsfamilier. SV er så hjertens enig. Vi ser at disse barna fort kan bli isolert fra sosiale og kulturelle aktiviteter, og står i fare for å falle utenfor på mer enn en måte.

De viktigste grepene mot fattigdom må tas nasjonalt. Fordi vi vet at sosiale forskjeller reproduserer seg, må vi omfordele bedre. Dagens regjering forsterker forskjellene. Det er store skattelettelser til de rikeste, og mindre å rutte med for de som har minst fra før. Vi vil ha bedre støtteordninger for de som faller utenom arbeidslivet, en barnetrygd som monner, og et skolesystem som favner bedre om de som ikke får like mye oppfølging hjemme. Vi trenger også å bekjempe deltidskulturen, og gi flest mulig fast arbeid. Da trenger vi ny regjering, og vi må finne et bedre alternativ til EØS- avtalen.

Det er likevel mye vi kan gjøre mye lokal - det er jo også utfordringer for barn i lavinntektsfamilier i Ås. SV vært pådriver for å gjøre livet lettere for disse barna inneværende kommunestyreperiode.

En av de første sakene vi fikk gjennomslag for var sosial prising på SFO, og i kulturskolen. Vi fikk også innvilget gratisplasser i kulturskolen. Dette er viktig for å sikre at alle barn skal like gode muligheter for sosial og kulturell utvikling.

SV har også fått gjennomslag for å bevilge penger for øremerka tiltak rettet mot barn i lavinntektsfamilier, og at kommunen skal videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og foreninger.

Vi er spent på hva rådmannen tenker at vi kan bruke pengene på. Håpet nå, er å få på plass utlånsordning for utstyr og aktivitetskort for barn som trenger det, slik at de kan delta på kulturelle aktiviteter.

Vi har også gitt mange innspill til den boligsosiale handlingsplanen kommunen jobber med. Planen skal sikre at de som har lite å rutte med skal få gode bovilkår i Ås. Det er også et viktig for barna i disse familiene. Vi har også jobbet for å sikre ungdomsklubbene den viktige rollen de har for mange i kommunen.

Kommunen gjør mye bra, og samarbeider godt på tvers av enhetene som har ansvar for de barna som har minst. Samtidig vet SV at kommunen har trang økonomi. De største partiene i Ås har støttet kutt i barnevern for å unngå eiendomsskatt. Det er også kuttet i skole og ekstraundervisning i årets budsjett, samt tiltak for barn som trenger ekstra tilrettelegging.

Den viktigste kampen mot sosiale forskjeller handler derfor om å ha nok lærere i skolen og ansatte i omsorgen. Sammen med miljøkampen blir dette en av de største kampene for SV i de neste fire åra. Vi vil derfor fortsette å ha ha barn i lavinntektsfamilier høyt på agendaen i neste periode.

Kristine LIen Skog, Gruppeleder Ås SV

Kommentarer til denne saken