Klare for å innføre eiendomsskatt i Ås

Lokalpolitikere i SV møtte togpendlerne med budskap om velferd og et varmere samfunn.