Svært forurensende masser i Son havn - svært omfattende jobb må gjøres

Prøvene tatt av mudder i havna i høst har avdekket høye konsentrasjoner av miljøskadelige kjemikalier i halvparten av massene. En standard mudring vil dermed ikke være aktuell.