Svært lang ventetid på koronatest nå - dette sier Ahus om ventetiden