Gå til sidens hovedinnhold

Svært tvilsomt bestillingsverk

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En åpenbar planleggingsfeil vedrørende nye Ski stasjon, har ført til at trafikk fra/til Østre linje har blitt en het politisk sak. Kommunestyrene i Nordre Follo og Ås har så langt vendt tommelen ned for de foreliggende planene fra Bane Nor. Per i dag er det ingen som vet hva enden på visa blir. Dette er meget beklagelig, for i 2027 skal mange flere tog komme og gå fra den nye stasjonen.

De grunneierne som blir berørt, kjemper med nebb og klør mot de endringene som måtte komme. Dette kan man i utgangspunktet ha stor sympati for. I denne kampen har grunneierne alliert seg med en tidligere ruteplanlegger i NSB, Jon Hamre.

Jon Hamre har regnet på hvor mange tog som vil komme og gå på stasjonen i de to mest hektiske periodene av døgnet. Han har kommet frem til at dersom sporplan bruken forandres, så er problemet løst. Milliarder, og ikke minst matjord vil bli spart mener han. Sett fra et slikt utgangspunkt, så går dette glatt hjem i kommunestyrene i Ås og Nordre Follo.

Det utarbeidede forslaget er et bestillingsverk og bærer preg av det, dessverre for grunneierne. Det er knapt nok mulig i teorien. Dessuten er noen viktige punkter «glemt»

Den nye sporbruken som ligger i forslaget, innebærer at lokaltogene skal gå fra de to vestligste sporene, nye nr 1 og 2. Allerede i utgangspunktet skurrer dette. I dag er det 4 hensettingsspor i sydenden av stasjonen. Spor 11, 12, 13 og 14. Sporene der ligger på østsiden av stasjonen. Sporene derfra vil føre rett opp i spor 3, 4, 5, og 6. De eneste sporene som det IKKE kan kjøres til, er nettopp spor 1 og 2!!! Dermed så faller hele korthuset sammen. Å skifte over lokaltog fra hensettingssporene til spor 1 og 2, er utenkelig pga stor tidsbruk. Vil ta 10-12 min erfaringsmessig. Det vil blokkere hele stasjonen. Det går bare ikke

Videre kommer turnering av materiell inn i bildet. Det kan bety at toget snur i det sporet det kommer inn i. Dette er en operasjon som tar ca 8-10 min. Ingen tog kan besette spor 1 og 2 i så lang tid.

Godstrafikken midt i dette er ikke nevnt i hele tatt. Det er i alle fall meningen at det skal gå ganske mange godstog i fremtiden.

Det som er fint med Jon Hamres forslag, er at han mener at nye hensettingsspor kan ligge i Kjølstadskogen. Dette har jeg selv foreslått tidligere. Her må ulike interesser veies opp mot hverandre. Ny tilkobling og hensetting for service etc, trenger ikke ligge i samme område. Mye matjord vil bli spart.

Det er viktig at alle momenter kommer frem i lyset før en endelig avgjørelse. Det har blitt gjort grove planleggingsfeil i jernbanesaker før i Norge. Dette må ikke gjøres nå. Forsinkelser i togtrafikken har vi hatt nok av på Østfoldbanen fra før.

Arvid Herland, Ski.

Kommentarer til denne saken