SVARTSKOG: Sonja Birkeland kommenter på vegne av Svartskog Vel:

– Vi jobber iherdig for at kommunen skal utrede moderne og effektive lokale løsninger for Svartskog. Dette for å spare miljøet og beboere for millioner av kroner. Vi kan ikke se at trykkavløpsløsningen gir noen vinning for Svartskogs beboere verken med tanke på daglig bruk eller miljø. Det er ingen løsning som ligner den de har på Kolbotn, men er mye mer sårbart og betinger blant annet pumpestasjon på hver eiendom. I tillegg skal dette innebære en kostnad på 400–500.000 per husstand. Svartskog vel ber om at lokale løsninger med tette tanker og eget vann, utredes parallelt med trykkavløpsløsningen. De løsningene vi har i dag, finnes i topp moderne utgaver. Spesialister ved NBMU i Ås tilrår kommunen å utrede dette. Vi stiller oss helt uforstående til at lokale løsninger ikke er med i utrednings-fasen. Dette er en enkel, miljøvennlig og effektiv løsning, som verken innebærer sjøledning, digert vanntårn eller sårbare pumpestasjoner.