UKRAINAKRIGEN: Oslo universitetssykehus har fått en nasjonal oppgave med å koordinere og vurdere mottak av ukrainske pasienter.

– Dette gjelder mennesker som har vært under pågående behandling i Ukraina eller som trenger sykehusbehandling, sier Frich i en pressemelding.

Han takker Oslo universitetssykehus for å ta på seg denne viktige oppgaven, og sier at Helse Sør-Øst RHF har god oversikt over kapasiteten i sykehusene og hvilken behandling de kan gi.

– Vi vet at mange ansatte er engasjert i situasjonen, og vi synes det er fint å se hvor raskt sykehusene mobiliserer, sier Frich.

Han forteller at det gjennomført kartlegging av utstyr og materiell, og regjeringen har allerede sendt store mengder legemidler og annet utstyr.

– Vi har detaljert oversikt over våre lagre med medisiner og utstyr, og vi skal bidra med det vi kan, sier Frich.

Flere sykehus med nærhet til flyktningmottak skal bidra i arbeidet med å screene flyktninger for tuberkulose. Her vil radiografer ved andre sykehus bistå, slik at ansatte reiser dit flyktningene blir bosatt istedenfor for at flyktningene må reise til hovedstaden for screening.