Gå til sidens hovedinnhold

Sykkel eller bil? Ja takk, begge deler.

Sykling og gange er bra, og det skal vi fortsette å legge til rette for. Det er alle partiene i Ås enige om. Heldigvis.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Senterpartiet mener at vi også må fortsette å legge godt til rette for bilbruk. Vi vil sikre tilstrekkelig med parkeringsplasser – både i boligområder, sentrum og næringsområder.

Tidligere var det en selvfølge at utbyggere var pålagt å lage et visst antall parkeringsplasser per husstand. Hensikten var selvsagt å lage en god og praktisk hverdag for folk. Nå er det snudd på hodet. Flertallet av folkevalgte i Ås ønsker ikke noe minimumskrav til parkeringsdekning i det hele tatt. Derimot er det laget en tabell som forbyr utbyggere å lage flere parkeringsplasser enn det politikerne mener sømmer seg.

For eksempel er det i Ås sentralområdet kun tillatt med «maks 0,8 parkeringsplasser» for en treroms leilighet. På Solberg er det kun tillatt med «maks 1,2 parkeringsplasser» per husstand i småhusbebyggelse. Og slik strupes parkeringen, område for område. Det er fullt mulig for utbyggere å velge en lavere parkeringsdekning – eller ingen parkering i det hele tatt – hvis de finner ut at de tjener mer penger på det. Et slik system er vi i Senterpartiet motstandere av.

Den infrastrukturen som vi bygger i dag, skal vi leve med i mange tiår fremover. Vi tror at privatbilen har sin plass i fremtida også. Hvis vi slutter å legge til rette for bilbruk nå, vil vi skape praktiske problemer i generasjoner fremover.

Vi i Ås Senterparti deler ambisjonen om en moderat bilbruk, men vi mener at lav parkeringsdekning er et veldig dårlig virkemiddel. Det er mange gode grunner til at folk velger å bruke bil. De bør ikke straffes for det. Økt satsing på sykling, gange og kollektivtransport er mye bedre virkemidler for å begrense bilbruk.

Dårlig tilgang til parkeringsplasser skaper store praktiske utfordringer i hverdagen. Man må lete lenge før man finner en ledig parkeringsplass, og noen ganger er man ikke sikret å finne en plass i det hele tatt i sentralområdene. I fremtida vil det blir slik i helt vanlige boligområder i Ås også – hvis dagens parkeringspolitikk videreføres.

Lav parkeringsdekning fører automatisk til økende gateparkering. Det skaper problemer for fremkommelighet, snøbrøyting og grøftekanter. Når et nytt boligområde blir bygget med få parkeringsplasser, vil de tilstøtende områdene også få økt gateparkering. Noen politikere mener man løser problemer ved å forby gateparkering. Vi i Senterpartiet mener vi heller vi heller må løse problemet med å sikre tilstrekkelig med parkeringsplasser.

Ny kommuneplan for de nærmeste ti årene er under bearbeidelse og sendes på høring i disse dager. Det er en omfattende plan som omhandler veldig mye, blant annet parkeringsdekning. Vi i Senterpartiet har gått inn for å fjerne tabellen som kraftig begrenser antall parkeringsplasser i utbyggingsområder. Det har vi foreløpig ikke fått gjennomslag for. Nå oppfordrer vi innbyggere til å engasjere seg i høringsrunden. Med folkelig engasjement har vi større slagkraft når planen skal endelig vedtas til våren.

Ås Senterparti har foreslått flere viktige endringer i kommuneplanen. I dette leserbrevet handlet det om parkering. Vi kommer tilbake når det gjelder andre hjertesaker.

Gisle Bjørneby, Kommunestyrerepresentant, Senterpartiet, Ås

Kommentarer til denne saken