Sykkelstrategi i Ski - alle vinner

Illustrasjonsfoto. Foto: Ole Kr. Trana

Illustrasjonsfoto. Foto: Ole Kr. Trana

Av

Mdg synes Ski kommune godt kunne tatt i enda mer i sykkelstrategien. Det skriver Jon-Finngard Moe i Mdg i dette innlegget.

DEL

MeningerI et innlegg i ØB mener FrP og Stellan Hjerpset-Østlie at Ski kommunes sykkelstrategi skal handle om biler. Det gjør den heldigvis ikke, men hvordan tilrettelegge for at det skal bli mer attraktivt for flere å sykle enn i dag.

For det første er ikke målet om en at en av fem reiser under tre kilometer skal være med sykkel særlig ambisiøst.

MDG synes kommunen i sitt forslag godt kunne tatt i enda mer. På steder der man har lykkes, som f.eks. København har de i dag en andel på 36 % etter lang tids tilrettelegging og kulturendring rundt det å bruke sykkel som transportmiddel. Det arbeidet starter vi på i Ski nå!

Det strategien handler om er hvordan vi ved å øke sykkelandelen, kan oppnå bedre forhold for alle trafikanter. Ved fortetting og den planlagte store økningen i antall innbyggere rundt Ski, ville sentrum kveles av kø og biltrafikk om alle skulle bruke bilen. Allerede nå sliter vi med betydelig kødannelse i og rundt sentrum i rushtiden. Hadde det ikke vært en fordel om en av fem biler var borte fra køen? Det kan være en av de positive konsekvensene ved at vi lykkes med denne strategien.

For å få til dette må en rekke ting på plass som er omtalt i strategien. Blant annet:

  • Nok, og trygg sykkelparkering. Spesielt rundt stasjonene

  • Sykkelreisen må både være og føles trygg

  • Sykkelveiene må henge sammen, ha god kvalitet og forutsigbart vedlikehold

  • Ikke minst må det oppleves mer effektivt og raskere å velge sykkel kontra bil på strekningen

At 20 % av reisene skal foretas med sykkel betyr ikke at alle skal sykle, men at vi som kan sykle skal gjøre det litt mer. For å få til det må vi prioritere gående og syklende fremfor bilen noen steder. Kanskje spesielt i sentrumsområder der der er mange myke trafikanter. Akkurat som vi prioriterer biler på de store vegene, og ved lange strekninger. At bilen prioriteres ned betyr ikke at det blir forbudt å kjøre bil, men at sykkelen ofte viser seg å være et mer effektivt fremkomstmiddel. Torggata i Oslo er et vellykket eksempel på en slik løsning. FrP kan mene dette er tvang. Vi mener det er å stimulere til å ta gode, kollektive valg.

Samfunnsøkonomisk sett er det å bruke sykkel lønnsomt. For hver kilometer du sykler sparer du i følge Oslo Kommunes sykkelstrategi samfunnet utgifter på 26 kr. Ved å kjøre bil belaster du på samme reise samfunnet med 6kr i utgifter. Dette kommer av blant annet helsegevinst for den som sykler og betydelig redusert risiko for livsstilsrelaterte sykdommer. Å spare offentlige utgifter høres kanskje fint ut - også for FrP?

Selv om klima- og miljøgevinsten ofte blir omtalt i sammenheng med økt sykkelandel, er faktisk ikke det av de viktigste argumentene for en god sykkelstrategi.

Derimot bedre helse, raskere reiser, bedre plass på vegene, tryggere reiser, bedre samfunnsøkonomi. Kanskje til og med bedre livskvalitet!

Derfor er MDG utålmodige og mener det er på høy tid Ski og etterhvert Nordre Follo kommune setter av midler og begynner med å implementere strategien. Det er noe alle innbyggere vinner på - enten vi sykler eller ikke.

PS: Synes Hjerpset-Østlie det er problematisk med stenging av Jernbanevegen, må han ta det med eget parti. FrP er en del av posisjonen i Akershus fylke, som har vedtatt dette.

LES OGSÅ: 20 prosent av alle "reiser" i Ski skal foregå uten bil - er du klar?

Reagerer på Skis sykkelstrategi: – Jeg synes lite om at kommunen gjør det vanskeligere for bilister

Artikkeltags