Synderne fortsetter å kjøre ulovlig i Jernbaneveien: – De 25 bilene der som kjører ulovlig, er 25 for mye

Forbudet mot å kjøre gjennom Jernbaneveien brytes hver eneste dag. Statens vegvesen vil gå i dialog med politiet.