Syv år etter første infomøte blir det nytt folkemøte om innfartsparkering og gang- og sykkelvei mellom Stenfelt og Greverud

Etter en rimelig treg start på prosjektet håper Statens vegvesen nå å komme raskt i gang med bygging av ny gang- og sykkelvei mellom Stenfelt og Greverud.