Syvendeklassingene fikk seg en økonomileksjon: – Penger er et papir man bytter mot en vare

– Hva er penger, spurte finansrådgiver Geir Atle Teigen i DNB Follo 7B på Hebekk skole. Og elevene svarte.