Preparerte skøytebaner på Syverudtjern trakk Follo-folket ut på glattisen

VEKOMMEN: Franklin Eekhout i Rolllers.no ønsket alle som ville teste ut turisskøyter velkommen til Syverudtjernet.

VEKOMMEN: Franklin Eekhout i Rolllers.no ønsket alle som ville teste ut turisskøyter velkommen til Syverudtjernet.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Onsdag kveld samlet et 20-talls turskøyteentusiaster seg på Syverudtjern i Ski for gå tur på isen under stjene­himmelen.

DEL

SKI: Snø­en har dek­ket Syverudtjern i Ski som et hvitt tep­pe – i hvert fall nes­ten. Blant de snø­dek­te trær­ne på hver side av van­net slyn­ger de to løy­pe­ne seg. Den ene på en ki­lo­me­ter, og den andre på to og en halv. Løy­pe­ne er brøy­tet i for­kant av ar­ran­ge­men­tet, ons­dag.
Franklin Eekhout fra rollers.no har tent fak­ler ute på isen og tent et bål på land. Han er en av dem som in­vi­ter­te til en kveld med tur­skøy­ter på Syverudtjern.

– Det er mange fra turskøytemiljøet som er her i kveld. Vi li­ker å be­ve­ge oss ute i na­tu­ren, sier Eekhout.

I over­kant av 20 gam­le skøy­te­tra­ve­re og folk som ikke har stått på tur­skøy­ter tid­li­ge­re har tatt seg tu­ren til Syverudtjern.

 – Det­te er jo et åpent ar­ran­ge­ment, så det er jo hyg­ge­lig at folk tar seg tu­ren. Vi lå­ner ut tur­skøy­ter til de som vil prø­ve seg, sier han.

Det er Lars Petter Ernø som har vært pri­mus mo­tor for pro­sjek­tet. Det er han som har job­bet for at løy­pe­ne har blitt brøy­tet, og alt har blitt klart.

Det er før­s­te gang en slik kveld av­hol­des, og ar­ran­gø­re­ne er godt for­nøy­de med opp­mø­tet.

På eget an­svar

Eekhout pre­si­se­rer at de som del­tar på ar­ran­ge­men­tet, går på skøy­ter på eget an­svar.

– Vi av­holdt blant annet et krus i is­sik­ker­het her på Østmarka kon­fe­ran­se­sen­ter. Det var sik­kert 80 som duk­ket opp. Det er ikke noe som he­ter sik­ker is, men sik­re tur­gå­e­re, sier han med glimt i øyet.

Han un­der­stre­ker kun at de har de tryg­ge ram­me­ne rundt ar­ran­ge­men­tet, men at del­ta­ger­ne fer­des på eget an­svar.

– Når det er kun vi som går, har vi med oss sik­ker­hets­ut­styr som is­sta­ver, is­pig­ger rundt hal­sen og vann­tett sekk.

– Før­s­te gang

Susanne Klint har tatt tu­ren til Syverudtjern sammen med Ann-Helen Storhauge.

– Det­te er før­s­te gang vi går på slike tur­skøy­ter, sier Klint.

Hun for­tel­ler at det er mange år si­den sist hun sto på skøy­ter, men at de to fikk mer­smak da de sto på skøy­ter for­ri­ge helg.

– Nå tenk­te vi å prø­ve det­te i dag, sier hun.

Klint sy­nes det er dei­lig å kom­me seg ut og være i ak­ti­vi­tet.

– Det er fint at vi kan få prø­ve ved å låne ut­styr. Da tren­ger vi ikke å kjø­pe for å tes­te det ut.

En gang i uken

Eekhout for­tel­ler at han in­vi­te­rer med seg med­lem­me­ne i turskøyteklubben en gang i uken om vin­te­ren.

– Da sam­les vi og står på skøy­ter. Det mes­te vi har vært sammen på tur er vel rundt 40 per­so­ner, men i kveld ar­ran­ge­rer vi for alle.

Han for­tel­ler at det nå er tryg­ge­re for­hold og mind­re ram­mer de ope­re­rer med.

– Vi går over alt der det fin­nes is. Det som er så fint med skøy­ter er at de er så små, slik at man kan gå på ski eller til fots mellom van­ne­ne.

Klikk deg tilbake til forsiden av ØB her

Artikkeltags