Ta hele Ås i bruk

Ås Senterparti ønsker mer spredt og variert bebyggelse. Fra venstre: Svend Trygve Kvarme, Odd Vangen, Annett Michelsen og Gisle Bjørneby.

Ås Senterparti ønsker mer spredt og variert bebyggelse. Fra venstre: Svend Trygve Kvarme, Odd Vangen, Annett Michelsen og Gisle Bjørneby. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ås preges nå av dårlig kommuneøkonomi og overdreven fortetting. Senterpartiets politikk er en motvekt til begge disse negative utviklingene. Vi vil bygge videre på den landlige identiteten vi har i Ås. Og vi vil, så raskt som mulig, få kommuneøkonomien på rett kjøl.

Mer variert bebyggelse

Den kraftige sentraliseringa som foregår i Ås for tida, skyldes i stor grad en fastlåst tankegang om befolkningsvekst rundt noen få trafikknutepunkt. Resultatet er blant annet opphopning av store leilighetsblokker i sentrum – og utkantstrøk som sliter med å beholde skole og barnehage. Og i nåværende planer kommer denne sentraliseringen dessverre bare til å øke.

Vi i Senterpartiet ønsker mer spredt og variert bebyggelse, til det beste for både de som bor i kommunen i dag og for dem som ønsker å flytte hit. Vi tror veldig mange ønsker enebolig og hageflekk. Andre foretrekker kanskje rekkehus eller leilighet. Problemet er at det nå er i ferd med å bli alt for stor overvekt av leiligheter. Vi ønsker et mye bredere utvalg av boliger. Og vi ønsker i større grad å spre befolkningsveksten i hele kommunen. Det er mange gode steder å bygge uten å ta av dyrka mark eller verdifull natur. Vi mener det må åpnes opp for å bygge lenger fra de vedtatte trafikknutepunktene.

For å gjøre persontransport både mer miljøvennlig og effektiv, ønsker vi å satse mye mer på kollektivtransport. Vi vil at det skal være lettvint å ferdes i hele kommunen selv om man velger å ikke ha bil. Et spredt kollektivnett kommer alle til gode, ikke bare dem som bor i nærheten av de store knutepunktene.

Vi i Senterpartiet vil ikke ha befolkningsvekst for vekstens skyld. Vi ønsker gjerne nye innbyggere velkomne, men vi vil ikke sette Ås kommune i en situasjon hvor vi blir helt avhengig av en stor vekst for å få budsjettene til å gå i balanse. Det er ikke bærekraftig. Vi ønsker moderat og naturlig befolkningsvekst.

God økonomi

På grunn av dårlig kommuneøkonomi, har vi politikere i år måttet kutte kraftig i mange viktige tilbud til innbyggerne i Ås. Likevel ligger kommunen an til å gå med et underskudd på rundt 40 millioner. Vi i Senterpartiet mener kommunen nå må stanse store investeringer som er ment for en tenkt befolkningsvekst. Ellers vil vi være i en økonomisk hengemyr i mange år framover. Åsgård skole er vedtatt bygget for rundt 400 millioner kroner. Det mener vi fortsatt er svært uklokt, både fordi vi har skolebygg på tomta som kan settes i stand, og fordi ingen vet når det vil bli behov for en så stor skole. Befolkningsprognosene er blitt nedjustert, gang på gang, de siste årene. Og kommunen er i ferd med å bygge seg til fant.

Vi i Senterpartiet jobber for et Ås hvor det er godt å bo, med åpent landskap og mindre fortetting – og ikke minst med en stabil kommuneøkonomi, til glede for hele befolkningen.

Svend Trygve Kvarme, Odd Vangen, Annett Michelsen og Gisle Bjørneby i Ås Senterparti.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken