Vann er den beste tørstedrikken som finnes. Tannpleiere fra den offentlige tannhelsetjenesten markerte Verdens vanndag onsdag med stand på Ski ungdomsskole. Der kunne elevene teste pH-nivået i forskjellige typer leskedrikk.