Grunneierne mente eiendommen var verdt fra 200 til 420 millioner. Skjønnet fra tingretten er 13 millioner kroner

Spriket mellom kravet fra seks grunneiere på Taraldrud og tilbudet fra Staten var på flere hundre millioner. Skjønnet fra Follo tingrett gjør at Staten slipper billig unna.