Telling av 8000 forhåndsstemmer er i full gang i Nordre Follo

For øyeblikket pågår tellingen av forhånstemmer for fullt på Oppegård rådhus. I år har det kommet inn rundt 3 000 flere enn hva det gjorde ved forrige kommunestyrevalg i Ski og Oppegård.