Gå til sidens hovedinnhold

Hyller vernet av Gaupesteinmarka med fest

Artikkelen er over 8 år gammel

Naturvernforbundet i Ski og Bærekraftig Follo hyller Gaupesteinmarka naturreservat med en festforestilling lyd og bilder i Rådhusteatret i Ski. Helt gratis!

SKI: – Vi har jo jobbet for å få et naturreservat i 20 år. Og på et tidspunkt sa jeg at når det formelle vernet er på plass, skal jeg invitere til festforestilling i Rådhusteatret! Det er sånt du sier når du har et mål langt frem. Jeg var ikke helt sikker. Nå er vi der! erklærer Stein Kr. Martinsen. leder av Naturvernforbundet i Ski.

Det var en takknemlig oppgave å ringe rundt til dem som kunne ha noe å bidra med til festforestillingen torsdag 24. april.

– De som ble spurt, sa ja.

Naturskog

– Hvorfor er det så viktig å verne Gaupesteinmarka?

– Jeg har brukt Gaupestein som turområde i mer enn 20 år, og har sett hvordan flathugsten blir lagt kant i kant innover i marka. Hadde det gått 20 år til, hadde det ikke vært mer naturskog igjen der inne, mener Martinsen.

Han forteller at verneargumentet er todelt: Naturvernforbundet er opptatt av å verne natur for naturens skyld. Samtidig er det en opplevelse å følge et større skogområde slik det naturlig vil utvikle seg fremover.

– Arealvern er det beste naturvern. Verner du et område, verner du også planter og arter som hører hjemme der.

Selv bruker han Gaupesteinmarka året rundt.

– De klassiske skiløypene som følger terrenget setter jeg stor pris på, at jeg kan gå en tur på ski uten brede traseer og folk som maser for å komme fortest mulig frem.

Takk til grunneierne

I 2007 bestilte Naturvernforbundet en rapport fra Biofokus, som fikk i oppdrag å sammenstille alle kunnskap om naturverdier i området samt ta noen dager i felten for å komplettere.

– Etter at rapporten forelå, kom grunneierne i området med tilbud om frivillig vern. Direktoratet for naturvern brukte rapporten til å vurdere om det fantes naturverdier som forsvarte å starte en prosess med frivillig vern, som jo skal være faglig fundamentert. De sparte mye tid i og med at rapporten allerede var klar, sier Stein Kr. Martinsen.

Avtale i boks

Fire år senere var avtalen med grunneierne i boks. 25. januar i år ble Gaupesteinmarka naturreservat opprettet.

– Vi er svært takknemlig for at grunneierne tilbød områdene sine til frivillig vern.

– Er det 6,6 kvadratkilometer naturreservatet stort nok?

– I utgangspunktet er det et større reservat enn jeg trodde ville bli resultatet, blant annet har de tatt med de fire små tjernene. Samtidig er det noen områder som kunne vært innlemmet, som Mjærskaukollen og korridoren Rustadelva ned til Langen, uttaler lederen av Naturvernforbundet i Ski.

Naturfoto fra Ski

Magnus Reneflot fra Siggerud og Torbjørn Martinsen fra Svartskog er to anerkjente naturfotografer og aktive medlemmer i Norske naturfotografers forening (NN). På festforestillingen torsdag viser Reneflot noen av sine bilder, mens Martinsen sammen med Bård og Guttorm Næss har laget en naturfilm med blant annet gaupeopptak fra Svartskog og Nesodden. Reneflot er i tillegg en av initiativtagerne til Norsk naturfotofestival som skal arrangeres i Ski våren 2014. Naturfotofestivalen vil bli nærmere presentert i Rådhusteatret.

Det vil også en stor fotokonkurranse i regi av Bærekraftig Follo. Fotokonkurransen har tema knyttet til opplevelse og mangfold i Follo-naturen.
Også Stein Kr. Martinsen fra Ski vil vise noen av sine mange bilder med motiver hentet fra Gaupesteinmarka.