SKI: Elevene er opptatt av at Ski skal bygges ut i årene som kommer. De har også fått med seg at det er kommet forslag om å flytte på noen av skolene.

Onsdag var representanter fra alle skolene i Ski samlet til barn og unges kommunestyre, og Johan Hansen fra tiendetrinnet tok ordet.

– Vi på Ski ungdomsskole er veldig fornøyd med plasseringen av dagens skole og kvaliteten på bygningen. Hvor er det tenkt at ny skole skal ligge, og har dere tenkt på reiseveien? sa den unge mannen.

Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) gjorde det klart at hun vet at diskusjonene er i gang. Hun kunne ikke svare på vegne av alle, men som ordfører.

– Ski kommer til å vokse mye fremover, og med mange nye innbyggere kan det bli behov for nye skoler. Når vi planlegger er det særlig viktig å ta hensyn til at flest mulig skal ha kort og trafikksikker skolevei. Kanskje vil den beste løsningen være å bygge flere og eventuelt mindre skoler? sa ordføreren.

Hun gjorde det klart at det ikke finnes noen konkrete planer om nye skoler i Ski, men alle vil få anledning til å komme med forslag og si sin mening under planleggingen.

– Vi har også et vanskelig ord som heter rekkefølgebestemmelser. Det betyr at skoler, barnehager og veier må være på plass før det kan komme nye boliger her.

Skolen er fin nok

Elevene trives med en skole nær Ski sentrum.

– Den ligger med grei avstand både til Finstad, Hebekk og dem som bor på den andre siden av Ski sentrum. Og det er fint at vi kan samles fra alle barneskolene til et felles ungdomsmiljø, mener Johan Hansen og Fredrik Thompson fra tiendetrinnet, som representerte skolen på møtet.

– Det har vært en del klager på de gamle skolebygningene i Ski, men det virker som om dere er fornøyde?

– Skolen er ikke så fin, men det er ikke noe i veien med bygningen. Den er OK når du bare skal gå der i tre år, mener de to guttene.

Les mer om skole som tema her