SKI: Ski kommune har nylig utlyst en stilling på syv prosent, og det florerer av små deltidsstillinger innen kommunesektoren i Follo. Det er i hovedsak kvinnene som rammes.

– Tjenestene blir dårligere

– Det er ingen som ønsker seg en slik arbeidssituasjon. Kvinnene er alt for snille og tålmodige. Det tror jeg ikke hadde gått på en mannsdominert arbeidsplass, sier Anita Fjeldvik Lorentzen, som er hovedtillitsvalgt i Ski kommune.

Vi møter henne sammen med Wibecke Eriksen, som også er hovedtillitsvalgt og Fagforbundets nye leder i Ski, Mona Bergersen.

Trioen mener at brukerne av de kommunale tjenestene også blir lidende av at så mange jobber deltid i små stillinger.

– Både kvaliteten og kontinuiteten blir dårligere, for du har en jobb du skal gjøre? Å heve grunnbemanningen er en av de viktigste faktorene for å få bedre kvaliteten på tjenestene.  Da kan en av de ansatte være borte fra jobb uten at det får store konsekvenser, mener Anita Fjeldvik Lorentzen.

Dette gjelder også barnehagene i kommunen, der flere har svært høyt sykefravær.

– Det er tøft der ute. Er en borte, sliter det ut de andre, så bemanningen må opp.

– Er det ikke også slik at mange kvinner ikke ønsker full 100 prosent stilling?

– En del vil ha den friheten det gir å jobbe for eksempel 80 prosent, så kan de shoppe ekstra vakter når det passer dem, bekrefter de tillitsvalgte. De mener likevel det beste er å få ned antallet deltidsstillinger og sørge for at så mange som mulig har heltidsstillinger de kan leve av.

Det er også dårlig rekruteringspolitikk å lokke med en stilling på 7,32 prosent. Nyutdannede vil ha store stillinger, så dette frister lite.

– Mennene er mer uunværlige

Uten kvinnene stopper kommunene fullstendig. De er i stort flertall innen helse, pleie, skole og barnehager. Samtidig er det flest kvinner som er hjemme med barna når det trengs.

– Jeg tror ikke vi er kommet så langt som vi ønsker innen likestillingfordi menn kanskje blir sett på som mer uunværlige i arbeidslivet. Da har så viktige jobber, at de kan ikke være hjemme med sykt barn. De har ofte også høyere lønn, og dette gir utslag i arbeidslivet når barna er små, sier Anita Fjeldvik Lorentzen.

Menn får høyere lønn

Lik lønn for likt arbeid har vært en kampsak i mange år, og den er fortsatt aktuell.

– Når det gjelder avdelingslederne i kommunen, ligger kvinnene litt etter. Et eksempel kan være at ansetter de en mann på kommunalteknisk får han høyere lønn.

– Er det fordi han er bedre til å forhandle? Et eksempel kan være at ansetter man en mann på kommunalteknikk får han høyere lønn enn en kvinne.

– Nei, fordi samfunnet er sånn. Likestillingen er ikke kommet så langt som vi ønsker og tror.

Vil ikke i barnehage

Kvinneyrker og mannsyrker lever i beste velgående. Nå er det bare en mannlig styrer i barnehagene i Ski. Den andre er blitt ordfører i Hobøl, og det er heller ikke mange gutter nedover i rekkene.

– Vi er i båsene våre fortsatt, og det gir liten lønn og lite status å jobbe i barnehage. Det er et undervurdert yrke.

– Hvorfor er yrkeslivet fortsatt så kjønnsdelt?

– Det starter alt hos barna i barnehagen og forplanter seg oppover. Vi mødrene må også gå i oss selv, så det ikke bare blir rose jenter og blå gutter, sier de tillitsvalgte, som bruker dette som et symbol.

Hva betyr Kvinnedagen for deg? Si din mening i kommentarfeltet under: