SKI: – På det høyeste løfter taket seg 9,6 meter fra plattformen og opp. På det laveste er vi nede i litt i overkant av fire meter, forteller Janette Brask, prosjektleder for Ski stasjon.

Ny arkitekt

Stasjonen må bygges om i forbindelse med at Follobanen kommer. Stasjonen skal utvides til tre midtplattformer med spor på begge sider. Alle plattformer skal heves og forlenges og blir mellom 290 til 350 meter lange. Dette er gammelt nytt. Det som er nytt, er et plattformtak som skal gi Ski stasjon et særpreg, i tillegg til å fremheve den viktige aksen mellom øst og vest i Ski sentrum.

– Det er kommet inn ny arkitekt. Avtalen med den forrige arkitekten er avsluttet. Jernbaneverket samarbeider med rådgivningsfirmaet Multiconsult, som har inngått kontrakt med ny arkitekt.

– Hvorfor ble den opprinnelige arkitekten byttet ut?

– Det kan jeg dessverre ikke kommentere, svarer Brask.

Reisetorg med vannvegg

Med ny arkitekt på plass har det skjedd noen endringer i utformingen av Ski stasjon. Det er tegnet en tursti gjennom stasjonsparken, grøntområdet øst for dagens gangbro. Servicebygget er blitt mer rektangulært og litt mindre.

– Tanken er at servicebygget skal være et venteareal for de reisende, med toaletter, informasjon og kanskje kiosk eller kafé, sier Janette Brask.

Sammenlignet med tidligere planer er servicebygget forenklet og bygd i glass for å få til en åpen virkning samtidig som de reisende kan stå under tak.

Les også: Har planene klare, venter på penger

Servicebygg

Servicebygget skal erstattet dagens stasjonsbygning, som rives for å gi plass til reisetorget. Reisetorget blir tumleplass for folk som oppholder seg i stasjonsområdet. På østsiden, der Ski stasjon ligger i dag, er tanken å bygge trappeamfi med sitteplasser.

– Det er et lunt område. Når sola kommer inn, får du mye sol i dette området. Så vi prøver å skape et positivt miljø, understreker prosjektlederen for Ski stasjon.

Vannspeilet fra tidligere planer er byttet ut med en vannvegg der det fosser ned kontinuerlig.

– Det må være litt lengde på vannveggen for at det skal få litt virkning, tenker jeg.

Reisetorget på vestsiden blir tilnærmet likt det i øst, men uten vannvegg. På begge sider av den nye stasjonen kommer det også gang- og sykkelvei.

Mer avrundet og åpent

Det som binder reisetorget i øst og vest sammen, er en 85 meter lang og ti meter bred undergang. Fra undergangen og opp til de tre plattformene blir det både trapp, rampe og heis.

– Vi har jobbet mer med formene i undergangen; de er blitt litt mer avrundet og åpner opp på en bedre måte, mener Brask.

– Men ingen kiosk eller butikk i undergangen, slik som for eksempel på Lillestrøm?

– Nei, det blir det ikke, slår prosjektlederen fast