SKI: Oppgavene er mange.

– Det meste som har med klima og miljøvern å gjøre, alt fra bekjempelse av fremmede arter i naturen til å ta hånd om uvanlige naturtyper som slåttemark og hule eiker. Og å følge med på miljø og miljøvern når vi når er i gang med sentrumsplanleggingen Ski og Langhus.

Heimberg overtok stillingen etter miljøvernrådgiver Anita Myrmæl.

– Det viktigste er å ha en god oversikt og videreføre det gode arbeidet til min forgjenger.

– Hva er den største utfordringen?

– Den største utfordringen er samtidig den mest spennende å jobbe med: Utviklingen som skjer i hovedstadsområdet med befolkningsvekst, bygging av ny E18 og Follobanen. Å utvikling som legger til rette for å miljøvennlige og bærekraftige liv, for eksempel bilfritt, og samtidig ta hånd om naturverdiene når det legges press på naturområder og sårbare arter. For eksempel har salamanderen allerede vært en utfordring.