Kvinnene utgjør det store flertallet av ansatte i kommunene i Follo. Du finner dem i skolene og barnehagene og ikke minst innen pleie og omsorg. Det er også her det er meget tett mellom deltidsstillingene.


Ser vi på Follo-kommunene under ett, var det 48,3 prosent av de kommunalt ansatte som hadde fulltidsstilling i 2011. Dette betyr at det er over 4000 av de ansatte i de sju kommunene som jobber deltid i en aller annen brøk. Tallene er utarbeidet av Stortingets utredningsseksjon.

– På en del områder har det skjedd en revolusjon. Men vi har fortsatt en lang vei å gå, resonnerer Rannveig Kvifte Andresen (SV).

I 2013 er tre av fire stortingsrepresentanter fra Follo kvinner

På bunnen

Flest deltidsansatte er det i Vestby, Frogn og Oppegård. Tallet i disse kommunene kommer over 50 prosent. Vestby har de har aller flest bittesmå stillinger under 20 prosent.
Tallene viser også at en av fire som er ansatt i kommunesektoren i Follo er ansatt i en stilling som er mindre enn 60 prosent.

Motargunentet fra mange ansatte, fagforeningene og en del politikere er at økt grunnbemanning vil gi større kontinuitet på arbeidsplassen og bedre kvalitet på de tjenestene som utføres. Samtidig vil disse yrkene bli mer attraktive for nyutdannede som ønsker seg en full jobb å leve av. Få vil ha en 17 prosent stilling.