ENEBAKK: Tone A. Olsen er ordfører i Enebakk og leder av Follorådet. Hun vil ta opp spørsmålet om dekning og fordeling av avtalespesialister i neste arbeidsutvalg.

– Vi har tett kontakt med Helse Sør-Øst om blant annet samhandlingsreformen. Slik jeg ser det, er det naturlig at vi setter opp en sak i Follorådet vedrørende en forespørsel til Helse Sør-Øst om hvordan de organiserer endringene slik at alle regionene får dekket behovene for spesialisthelsetjenester. Som statsråden skriver i sitt svar til stortingsrepresentant Sylvi Graham (H), så skal en del av disse tjenestene ligge nært brukerne. Da holder det ikke for innbyggerne i Follo at det er god dekning av enkelte tilbud i Asker og Bærum.

Les også: Mener Gahr Støre bagatelliserer ventetiden hos spesialistene

Ferdig utkast til høsten

Siri Lund, fagsjef for avtalespesialister i Helse Sør-Øst helseforetak, skal lede arbeidsgruppen Helse Sør-Øst har opprettet. Målet er at arbeidsgruppen skal legge frem et ferdig utkast til Handlingsplan høsten 2013.

Gruppen har blant annet fått mandat til å vurdere hvordan man kan sikre riktig bruk av poliklinikk versus avtalespesialist, herunder vurdere hva som er avgjørende for om et spesialisthelsetjenestetilbud bør gis av en poliklinikk eller en avtalespesialist.