OSLO: Da ØB skrev om hvor få øyespesialister det er i Follo kontra Asker og Bærum og Romerike, og hvor lang ventetid det er for å få time, reagerte stortingsrepresentant, Sylvi Graham, med en gang.

Den tidligere Oppegård-ordføreren sendte et skriftlig spørsmål til helseministeren, hvor hun lurte på om det vil bli gjort noe med dekningen av øyespesialister i Follo. Nå har helseminister Jonas Gahr Støre svart på spørsmålet.

I sitt svar skriver Gahr Støre: «Jeg er blitt orientert av Helse Sør-Øst om at øyelegedekningen i helseregionen samlet sett er tilfredsstillende. Samtidig eksisterer det enkelte variasjoner i øyelegedekningen internt i regionen, spesielt internt i fylket. Når det gjelder dekningen av øyeleger i Follo, opplyser Helse Sør-Øst at denne må sees i sammenheng med tilbudene som finnes i nærheten. For eksempel har Romerike, Asker og Bærum høyere øyelegedekning enn Follo. Det er også god øyelegedekning i Østfold. Pasientene kan fritt velge hvilken avtalespesialist de ønsker å henvises til og har mulighet til å gå til en annen spesialist med kortere ventetid dersom ventetiden er lang i Follo.»

Les også: – Holder ikke at det er god dekning i Asker og Bærum

Ikke fornøyd

– Jeg er ikke fornøyd med at statsråden bagatelliserer de lange ventetidene, de mulige lange reiseveien for noen og de stedlige underdekningene av spesielt øyespesialister, sier Sylvi Graham i en kommentar til Gahr Støres svar.

Det er Helse Sør-Øst som har ansvaret for fordelingen av spesialister i Akershus. Dette ansvaret tok helseforetaket over fra Akershus fylkeskommune i 2002. Siden den gang er det ikke blitt flere spesialister i Follo. Legestillingene er regulert gjennom et nasjonalt system med kvotefordeling av stillinger i helseregionene.

«Dette systemet avvikler jeg fra 1. juli i år. Det innebærer at regionene selv kan opprette nye legestillinger. De har de beste forutsetningen for å vurdere hvilken kompetanse det er behov for, og hvor denne skal lokaliseres.», skriver helseministeren videre i sitt svar.

Delvis fornøyd

– Denne avviklingen betyr jo bare at det nå vil være opp til Helse Sør-Øst å fordele spesialistene. Dermed kan de fremdeles bestemme hvor man skal sette inn nye leger. Enten på sykehusene eller som avtalespesialister. Til nå har vi sett at de prioriterer sykehusene, kontrer Graham.

Hun mener at man nå må følge ekstra nøye med på hva Helse Sør-Øst vil gjøre i tiden fremover.

– Høyre vil følge opp denne saken i Stortinget. Vi mener at avtalespesialistene er et viktig bidrag i helsetjenestene, sier Graham.

Ny arbeidsgruppe

Helse Sør-Øst har nylig etablert en arbeidsgruppe som skal lage en handlingsplan for organisering, utvikling og lokalisering av tilbudene fra avtalespesialistene i helseregionen.